Pembangunan Sistem & Aplikasi
 • Menyedia dan melaksanakan piawaian, prosedur dan polisi yang berkaitan sistem dan aplikasi.

 • Melaksanakan pembangunan sistem dan aplikasi baru dan penambahbaikan sistem sedia ada berdasarkan keperluan dan spesifikasi pengguna.

 • Mengkaji keberkesanan serta menambah baik dan menyelenggara sistem dan aplikasi sedia ada.

 • Menyediakan khidmat sokongan bagi sistem aplikasi yang dibangunkan oleh pihak ketiga.

 • Menyelaras perkembangan dan prestasi sistem dan aplikasi.
Sistem & Rangkaian
 • Menganalisa, mengenalpasti, merekabentuk, membangunkan dan menambahbaik sistem rangkaian dan infrastruktur yang bersesuaian dengan keperluan spesifikasi pengguna dan organisasi.

 • Bertanggungjawab untuk menyelenggara sistem komputer, peralatan rangkaian, wifi/internet, server dan sistem keselamatan.

 • Membuat konfigurasi server dan perkakasan sistem rangkaian serta mengawasi prestasi sistem rangkaian

 • Menyedia dan melaksanakan piawaian, prosedur dan polisi yang berkaitan dengan rangkaian dan keselamatan komputer.

 • Memberi khidmat nasihat mengenai sistem komputer dan rangkaian kepada pengguna.
Pentadbiran & Multimedia
 • Merekabentuk, membangunkan dan menyelenggara laman web organisasi.

 • Memberi dan menguruskan perkhidmatan grafik dan multimedia berdasarkan keperluan organisasi.

 • Memberi bantuan khidmat nasihat dan menyediakan garis panduan mengenai pembangunan laman web.

 • Menyedia dan menjalankan piawaian, prosedur dan polisi pembangunan laman web dan media sosial.

 • Membantu menguruskan perolehan keperluan teknologi maklumat

Ibu Pejabat
Kolej Poly-Tech MARA 

Tingkat 4 & 5, Jalan 7/91,
Taman Shamelin Perkasa,
Cheras, 56100, Kuala Lumpur.
Tel : 03-9179 5600
Faks : 03-9281 7491 
E-mel : skk [at] gapps.kptm.edu.my

Hotline Kemasukan
Tel : 03 9179 5637/39
Faks : 03 9179 5677/98
E-mel : marketing [at] kptm.edu.my

LOKASI IBU PEJABAT KPTM

Waze   Google Maps 
© Hak Cipta Terpelihara 2024 Kolej Poly-Tech MARA.
Notis PDPA, Penafian, Polisi Privasi, Polisi Keselamatan dan Hakcipta
Diselenggara oleh webmaster@kptm.edu.my

Search