+603-9179 5600
Telefon
skk@gapps.kptm.edu.my
admission@kptm.edu.my

Objektif KPTM

 

Memantap dan menyediakan program pengajian yang diiktiraf dan mempunyai nilai kebolehpasaran

 

Melahirkan graduan yang berdaya saing, seimbang dan mampu merealisasikan aspirasi negara

 

Menyediakan tenaga kerja yang profesional dan berintegriti tinggi serta komited

 

Menyediakan kemudahan infrastruktur & infostruktur, peralatan dan persekitaran yang kondusif untuk tujuan perlaksanaan program pengajaran

 

Mengamalkan budaya kerja yang berkualiti

 

Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh

 

Aplikasi KEDU2U

Muat turun aplikasi KEDU2U Melalui Apple App Store dan Google Play Store

Kolej Poly-Tech MARA Ibu Pejabat
Tingkat 4 & 5, Jalan 7/91, Taman Shamelin Perkasa,
Cheras, 56100, Kuala Lumpur.
Tel : 03-9179 5600
Faks : 03-9281 7491 
E-mel : skk@gapps.kptm.edu.my
FB : Komunikasi Korporat KPTM

Hotline Kemasukan
Tel : 03 9179 5637/39
Faks : 03 9179 5677/98
E-mel : admission@kptm.edu.my
FB : Pengambilan.KPTM

Hubungi Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
E-mel : cio@kptm.edu.my

Search