Bachelor of Communication (Hons) in Corporate Communication - UPTM

Bachelor of Communication (Hons) in Corporate Communication menyediakan kemahiran dan kefahaman komunikasi korporat dengan pengetahuan tentang teori dan amalan yang berkaitan dengan bidang ini. Dalam calon program ini terdedah kepada perkembangan terkini dalam industri komunikasi. Program ini dirancang untuk menyediakan pelajar melalui siri ceramah dan tugasan praktikal.

Program ini bertujuan untuk menyumbang ke tahap profesionalisme yang lebih tinggi untuk calon-calon di masa depan dan tumpuan khas diberikan kepada pelbagai aspek komunikasi korporat seperti perancangan, persiapan, penganjuran dan penggunaan komunikasi korporat dalam situasi semasa sesebuah organisasi. Walau bagaimanapun, pelajar yang memiliki diploma atau kelayakan yang setaraf dengannya berhak untuk memohon pengecualian atau pemindahan kredit, yang membolehkan mereka lulus kurang dari masa yang ditetapkan.

Program :
Bachelor of Communication (Hons) in Corporate Communication

Tempoh Pengajian :
3 Tahun

Kampus :
KUPTM Kuala Lumpur

Kod Program :
BK201

Yuran Program :
Pelajar Tempatan - RM49,105.00
Pelajar Antarabangsa - RM57,550.00

Medium Perantaraan :
Bahasa Inggeris

Rujukan :
R/321/6/0178  (04/2025) MQA/PA 5366

Syarat Kelayakan Minimum :

i. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yang setara dengannya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana dua (2) matapelajaran dan kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya;

ATAU

ii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred Jayyid dan kredit dalam matapelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau yang setara dengannya;

ATAU

iii. Diploma) atau yang setara dengannya, dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kredit dalam matapelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau yang setara;

ATAU

iv. Lulus Diploma Media dan Komunikasi atau setara dengannya;

ATAU

v. Matrikulasi/Asasi atau yang setara dengannya sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau yang setara dengannya

DAN

Bagi pelajar antarabangsa, perlu mendapatkan skor Test of English as A Foreign Language (TOEFFL) 500 atau mendapat skor International Language Testing system (IELTS) sekurang-kurangnya Band 5.0 yang setara dengannya. Jika pelajar tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, PPT perlu menawarkan kursus English proficiency bagi memastikan pelajar memenuhi syarat kemasukan Program.

TRIMESTER 1:

Fundamentals Of Corporate Communication
Introduction To Communication And Media Studies
Intercultural Communication
Fundamental Of Organisational Communication
Effective Human Communication

TRIMESTER 2:

Corporate Writing
Publicity & Promotional Tools
Introduction To Public Relations Strategy
Essential Of Business Communication
French 1
Bahasa Arab Asas

TRIMESTER 3:

Psychology
Crisis Communication
Photo Communication
Effective Communication
French 2
Bahasa Arab Lanjutan

TRIMESTER 4:

CSR Practices
Training & Consulting In Corporate Context
Grammar In Writing
Hubungan Etnik
Personal Grooming / Politics & World Civilisation

TRIMESTER 5:

Principles Of Advertising
Financial Public Relations
Graphic And Creative Production
Pengajian Malaysia 3 / Leadership And Interpersonal Skills 2
Corporate Law

TRIMESTER 6:

Public Advocacy
Advertising Media Planning
Research Method For Corporate Communication
Web Design Production

TRIMESTER 7:

Campaign Management
Academic Writing For Corporate Communication
Khidmat Masyarakat 2 / Askar Wataniah 2 / Siswa Siswi Pertahanan Awam 2
Isu-isu Kekeluargaan Malaysia / Pengajian Islam 3 / Philosophy

TRIMESTER 8:

Corporate Communication Project
Media And Society
Tamadun Islam Dan Asia (TITAS)
Bahasa Melayu Komunikasi 2

TRIMESTER 9:

Industrial Training
Antara kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan lepasan program ini:

Eksekutif Komunikasi Korporat (CCE)
Pegawai Perhubungan Awam Pegawai Korporat (PRO)
Eksekutif Media, Eksekutif Acara
Copywriters
Publicist

Ibu Pejabat
Kolej Poly-Tech MARA 

Tingkat 4 & 5, Jalan 7/91,
Taman Shamelin Perkasa,
Cheras, 56100, Kuala Lumpur.
Tel : 03-9179 5600
Faks : 03-9281 7491 
E-mel : skk [at] gapps.kptm.edu.my

Hotline Kemasukan
Tel : 03 9179 5637/39
Faks : 03 9179 5677/98
E-mel : marketing [at] kptm.edu.my

LOKASI IBU PEJABAT KPTM

Waze   Google Maps 
© Hak Cipta Terpelihara 2024 Kolej Poly-Tech MARA.
Notis PDPA, Penafian, Polisi Privasi, Polisi Keselamatan dan Hakcipta
Diselenggara oleh webmaster@kptm.edu.my

Search