Cetak
PDF

Master of Business Administration (MBA) - KUPTM KL

Program : Master of Business Administration (MBA)
Tempoh Program : 1 Tahun 5 Bulan
Kampus : KUPTM Kuala Lumpur
Kod Program : AB301
Yuran Program : RM27, 000
Medium Pengantaraan : Bahasa Inggeris
No. Kelulusan 
: N/340/7/0666 (MQA/PA8217) 04/2021 
Syarat Kemasukan : Ijazah Sarjana Muda dengan minimum Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.5 daripada 4.0 atau kelayakan setara yang diterima oleh Senat KUPTM;

Atau

Ijazah Sarjana Muda dengan minimum Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.5 daripada 4.0 atau kelayakan setara. Boleh diterima dengan minimum lima (5) tahun pengalaman kerja.

kptm-mara-program-icon