Cetak
PDF

Bachelor of Accountancy (Hons) - KUPTM KL

Program : Bachelor of Accountancy (Hons)
Tempoh Program : 3 Tahun
Kampus : KUPTM Kuala Lumpur
Kod Program : AA201
Yuran Program : Pelajar Tempatan - RM 51,695.00
Pelajar Antarabangsa - RM58,500.00
Medium Pengantaraan : Bahasa Inggeris
Rujukan : N/344/6/0379 (MQA/PA5368) 04/2020
Syarat Kelayakan Minimum :

Lulus Malaysian University English Test (MUET) dengan Band 2. / memperolehi skor sekurang-kurangnya 550 untuk Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dan Band 5.5 untuk International Language Testing System (IELTS)

DAN

I. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya gred PNGK 2.50, serta mendapat kepujian dalam Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU

II. Lulus program Asasi / Matrikulasi dengan mendapat sekurang-kurangnya CGPA 2.50 dan kredit dalam Matematik serta lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU

III. Lulus Diploma Perakaunan (Tahap 4 KKM) atau Diploma Perakaunan dan Kewangan (Tahap 4 KKM) daripada KUPTM dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50; ATAU

IV. Lulus Diploma Perakaunan atau bidang berkaitan (Tahap 4, KKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50, serta mendapat kepujian dalam Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); ATAU

V. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.