Cetak
PDF

BA (Hons) in Accounting and Finance - Dublin Business School - KPTM Bangi

Program : Bachelor Of Arts (Honours) in Accounting and Finance 3+0 In Collaboration With Dublin Business School, Ireland
Tempoh Program : 3 Tahun 4 Bulan (8 Semester Kuliah dan 4 Bulan Latihan Industri)
Kampus : KPTM Bangi
Kod Program : AA231
Yuran Program : RM 65,000
Medium Perantaraan : Bahasa Inggeris
Rujukan : N/344/6/0191 (MQA/FA3633) 09/2018
Syarat Kelayakan Minimum : Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara, dengan minimum Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mana-mana dua mata pelajaran, dan kredit dalan Matematik di peringkat SPM, dan MUET Band 4/IELTS Band 6.0/TOEFL 500

ATAU
 
Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Jayyid, dan kredit dalam Matematik di peringkat SPM, dan MUET Band 4/ IELTS band 6.0/ TOEFL 500

ATAU
 
Diploma dalam perakaunan atau bidang berkaitan, atau setaraf dengan minimum PNGK 2.50, dan MUET Band 2; Bagi diploma yang dijalankan bukan dalam Bahasa Inggeris, keperluan Bahasa Inggeris adalah MUET Band 4/ IELTS Band 6.0/ TOEFL 500

ATAU
 
Kelayakan Matrikulasi/Asasi atau setaraf dengan minimum CGPA 2.50, dan kredit dalam Matematik di peringkat SPM, dan MUET Band 2; Bagi Matrikulasi/Asasi yang dijalankan bukan dalam Bahasa Inggeris, keperluan Bahasa Inggeris adalah MUET Band 4/IELTS Band 6.0/ TOEFL 500

ATAU
 
Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia
 
Nota: Syarat kredit Matematik pada peringkat SPM bagi calon daripada kelayakan STPM, STAM dan Matrikulasi/Asasi boleh dikecualikan jika kelayakan tersebut mengandungi mata pelajaran Matematik dan pencapaiannya setara/ lebih daripada keperluan kredit mata pelajaran tersebut pada peringkat SPM
 

Badan Pensijilan : DUBLIN BUSINESS SCHOOL (DBS), IRELAND