Cetak
PDF

Association of Chartered Certified Accountants - ACCA Qualification - KUPTM KL

Program : Association of Chartered Certified Accountants - ACCA Qualification
Tempoh Program : 4 Tahun
Kampus : KUPTM Kuala Lumpur
Kod Program : AA211
Yuran Program : RM 23,310
Medium Pengantaraan : Bahasa Inggeris
Rujukan : R/344/6/0213 (A4936) 07/2019
Syarat Kelayakan Minumum :

Lulus STPM atau setaraf dengan 2 prinsipal (Gred C , NGMP 2.00) dengan sekurang-kurangnya DUA (2) mata pelajaran.

DAN

Lulus SPM atau setaraf dengan mendapat TIGA (3) kepujian (Gred c dan ke atas dalam mana-mana Lima (5) mata pelajaran, termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik)

ATAU

LULUS ACCA-CAT atau LULUS MATRIKULASI dengan NGMP 2.50 TERMASUK LULUS Matematik dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM.

ATAU

LULUS dalam Diploma Perakaunan atau DIPLOMA/IJAZAH yang berkaitan daripada mana-mana disiplin yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia