Cetak
PDF

Diploma in Electrical Engineering (Industrial Electronics) - KPTM Kuantan

Program : Diploma in Electrical Engineering (Industrial Electronics)
Tempoh Program : 2 tahun 4 bulan
Kampus : KPTM Kuantan
Kod Program
: ET101
Yuran Program : RM 23,010
Medium Perantaraan 
: Bahasa Inggeris
Rujukan
: R/523/4/0204 (A10203) 07/2019
Syarat Kelayakan Minimum
:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat KEPUJIAN dalam 3 mata pelajaran termasuk MATEMATIK dan SALAH SATU Mata Pelajaran Sains*/ Teknikal*/ Vokasional* dan LULUS Bahasa Inggeris dan Sejarah (bermula SPM 2013);

*Aplikasi Elektrik & Elektronik/ Asas Pemprosesan Maklumat/ Bahan Binaan/ Binaan Bangunan/ Biologi/ Fizik/ Information & Communication Technology/ Kimia/ Lukisan Geometri & Elektronik/ Lukisan Geometri & Elektrik/ Lukisan Kejuruteraan/ Matematik Tambahan/ Menservis Peralatan Elektrik Domestik/ Menservis Radio & Televisyen/ Pemasangan & Kawalan Elektrik/ Pembinaan Domestik/ Pemesinan Berkomputer/ Pendawaian Domestik/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Prinsip Elektrik & Elektronik/ Rekacipta/ Sains/ Sains Gunaan/ Sains Kejuruteraan/ Sains Tambahan/ Teknologi Binaan/ Teknologi Binaan Bangunan/ Teknologi Elektrik/ Teknologi Elektronik/ Teknologi Kejuruteraan/ Teknologi Maklumat

ATAU

O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk MATEMATIK dan salah satu subjek Sains/ Teknikal/ Vokasional dan LULUS Bahasa Inggeris;

ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Kejuruteraan Teknologi (Tahap 3, MQF) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

ATAU

Sijil Vokasional/ Teknikal/ Sijil Kemahiran** dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau setara dengan satu pengalaman kerja dalam bidang berkaitan atau minimum satu semester program bridging serta lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 kredit;

**Only Level 3 Certificate of Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) will be accepted.

ATAU

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

ATAU

Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.