Cetak
PDF

Diploma in Civil Engineering (Construction Safety) - KPTM Kuantan

Program : Diploma in Civil Engineering (Construction Safety)
Tempoh Program : 6 Semester
Kampus : KPTM Kuantan
Kod Program : EV101
Yuran Program : RM 23,010
Medium Perantaraan : Bahasa Inggeris
Rujukan : R/526/4/0071 (A10202) 07/2019
Syarat Kelayakan Minimum : LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat tiga(3) kredit termasuk mata pelajaran Matematik dan salah satu mata pelajaran Sains** / Teknikal** / Vokasional** serta lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

ATAU

Sijil Kejuruteraan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau yang setaraf dengan mendapat CGPA sekurang‐kurangnya 2.50

ATAU

Sijil Vokasional / Teknikal / Sijil Kemahiran* dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau setara dengan satu pengalaman kerja dalam bidang berkaitan atau minimum satu semester program bridging serta lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 kredit

ATAU

Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

Nota:

* Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diterima pakai adalah SKM Tahap 3 sahaja.

** Sains Gunaan / Sains Kejuruteraan / Sains Tambahan / Kimia / Fizik / Biologi / Matematik Tambahan / Lukisan Kejuruteraan / Bahan Binaan / Teknologi Binaan / Binaan Bangunan / Pengajian Kejuruteraan Awam / Teknologi Kejuruteraan / Pembinaan Domestik