Cetak
PDF

Diploma in Multimedia - KPTM Ipoh

Program : Diploma in Multimedia
Tempoh Pengajian : 2 tahun 4 bulan
Kampus : KPTM Ipoh
Kod Program : CT104
Yuran Program : RM22,110
Medium Perantaraan : Bahasa Inggeris
Rujukan : R/213/4/0215 (A10387) 10/2019
Syarat Kemasukan Minimum
: Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan mendapat TIGA (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran DAN LULUS Matematik; ATAU

Lulus UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran; ATAU

Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya
gred C dalam 3 mata pelajaran; ATAU

Lulus SKM tahap 3 dalam bidang berkaitan; dan

  • lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran; dan melalui program pengukuhan (sekiranya perlu; ATAU

Lulus Sijil Kolej Komuniti yang setara dengan tahap 3
MQF dalam bidang berkaitan; dan

  • lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran; dan melalui program pengukuhan (sekiranya perlu; ATAU

Sijil Teknikal / Vokasional dalam bidang berkaitan yang setara dengan tahap 3 MQF dengan mendapat PNGK 2.00 dan 1 tahun pengalaman kerja yang berkaitan atau 1 semester program pengukuhan; ATAU

Lulus Sijil Multimedia Kreatif tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran; ATAU

Lulus STAM (pangkat maqbul) ; ATAU

Kelayakan-kelayakan diiktiraf setara